Islamitische Babynamen { Cadeaubox}

Islamitische Babynamen { Cadeaubox}

Regels die gelden voor de reiziger

Regels die gelden voor de reiziger

De grote zonden (integrale versie)

Dit boek, enig in zijn soort, is het werk van de bekende imam en geleerde Al-Hafiz adh-Dhahabi (vrede zij met zijn ziel). De auteur waarschuwt voor de gevaren van de zonden en spoort de gelovigen aan om zich niet te hechten aan dit wereldse leven en de vergankelijke bezittingen. Zich afwenden van de eeuwigheid is een grote vergissing en een list van Satan! Dit werk, rijk aan verwijzingen naar de koran en de soennah, is aantrekkelijk en treft de lezer door de vele vermaningen. Het is zeker een doeltreffend middel om de zonde en de verleidingen van de ziel te ontvluchten en de weg van de rechtschapenheid te volgen. Want de islam wil verantwoordelijke en vrome mensen vormen. Mensen die weten dat ze slechts reizigers zijn: hun reis start bij de geboorte en eindigt bij de terugkeer naar de eeuwige verblijfplaats, het paradijs of de hel (Moge Allah ons hiertegen beschermen).
€ 16,00
Anderen bekeken ook: