Paella wokpan

Paella wokpan

PARFUM ADN - CXIV

PARFUM ADN - CXIV

DE PERFECTE NAMEN VAN ALLAAH

Het is van essentieel belang voor zowel het wereldse leven van de mens als in het hiernamaals om zijn Heer te kennen. Wie zijn Heer niet kent, zal Hem immers niet op de juiste manier kunnen aanbidden, noch zal hij weten welk pad hij moet bewandelen om Hem te bereiken.

Daarom heeft Allaah de Verheve, onze Schepper en Voorziener, Zich aan ons kenbaar gemaakt in Zijn heilige boek en bij monde van Zijn Boodschapper Mohammad -vrede en zegeningen van Allaah zij met hem-.

Eén van de allerbelangrijkste manieren om Allaah de Verhevene te leren kennen, is door het bestuderen van en geloven in Zijn Perfecte Namen en Verheven Eigenschappen, zoals die beschreven staan in de Qor’aan en in de soennah.

Het boek dat voor u ligt, benoemt een groot aantal van deze Perfecte Namen van Allaah, met een verwijzing naar de bewijsvoering ervoor uit de bronnen van de islaam. Bovendien wordt van elke Naam de betekenis ervan beschreven. En in veel gevallen komen de effecten aan bod die deze Namen hebben op de moslim die ze kent en erin gelooft.

  • Titelgegevens: Begrip van en inzicht in De Perfecte Namen van Allaah.
  • Arabische Titel: فقه الأسماء الحسنى
  • Auteur: Sheikh, prof. dr. ‘Abdur-Razzaaq ibn ‘Abdil-Mohsin Al-Badr.
  • Vertaling: drs. M. Bendaoud
  • Uitvoering: Hardcover
  • Pagina’s: 275
  • Auteur: Sheikh, prof. dr. ‘Abdur-Razzaaq ibn ‘Abdil-Mohsin Al-Badr
  • Vertaling: drs. M. Bendaoud
€ 16,00
Anderen bekeken ook: