De Genezing Van Tovenarij En Het Boze Oog

De Genezing Van Tovenarij En Het Boze Oog

De doeltreffende behandeling van stress en zorgen

De doeltreffende behandeling van stress en zorgen

Tovenarij, en de manieren om er zich tegen te beschermen

Tovenarij / Sihr en de manieren om er zich tegen te beschermen.

Wie onze huidige situatie bekijkt, zal vaststellen dat er vele hedendaagse ziekten bestaan.

Deze ziekten houden verband met de verwijdering van de mens van het rechte pad van Allah, een pad dat erin bestaat zich vast te klampen aan het boek van Allah en aan de Sunna van zijn Boodschapper (vzmh).

Enkele van deze ziekten zijn tovenarij, het boze oog, bezetenheid (waarbij jinn zich meester maakt van de mens) en psychologische ziekten. De remedie hiertegen schuilt erin zich vast te klampen aan de koran en de Sunna, toegewijd de gedenkingsformules te lezen die ons werden overgeleverd door de profeet (vzmh), en ook de islamitische waarden te respecteren en alles wat in strijd is met de koran en de sunna achterwege laten.

Auteur: Abdelaziz ibn abdallah ibn jadid

Vertaler(s): Departement van vertalingen
Uitgeverij: AlHadith
Uitvoering: Paperback/pokket
ISBN: /978-2-930395-32-6
Pagina's: 25

€ 1,50